Vad är hyresgästanpassning?

En hyresgästanpassning sker vanligtvis när man flyttar in i en lokal och betyder att lokalen som du ska hyra anpassas enligt dina önskemål och ger dig de förutsättningar du behöver för att kunna utföra din verksamhet. Vid en hyresgästanpassning uppstår en investeringskostnad för hyresvärden som återbetalas med ett tillägg på hyran.

Ladingen har exempelvis gjort en väldigt spännande och omfattande hyresgästanpassning till Energimyndigheten i Eskilstuna. Fastigheten var tidigare ett metallgjuteri som startade i början på 1900-talet och är idag energioptimerad och anpassad efter Energimyndighetens arbetssätt. Här finns bland annat behovsstyrd ventilation, ljusfiltrerande fönster och vattenåtervinnande duschar.